سی و دومین جلسه کمیسیون تحقیق،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز برگزار شد.

جلسه سی و دوم کمیسیون تحقیق،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز در روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه  ۹۸ ساعت ۹ صبح به ریاست محمدرضا ایزدی و با حضور اعضای کمیسیون آقایان سیدناصر موسوی نژاد،محمدجعفر فلسفی،فتح الله حاجتی،مهران باباپور،سنواتی، سیدمحسن موسوی زاده، جاسم موسی پور ،رحیم کعب عمیر برگزار شد.
در این جلسه آقایان شاهولی مدیرکل بازرسی ،بهداد مدیرکل حراست و امور محرمانه ، پورعبیات مدیرکل اداره حقوقی و امور پیمان ها و قرار دادها ، مرادحسینی مدیر شهرداری منطقه سه به همراه معاون خدمات شهری ، جعفری مشاور کمیسیون به عنوان مدعوین کمیسیون حضور داشتند.
این کمیسیون با دستور کار ۱) بررسی درخواست حسن شریفی  ۲) بررسی مناقصه فضای سبز ناحیه یک شهرداری منطقه دو برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات