معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: تفاهم ایران با سوریه در سه حوزه است

به گزارش اخبار ساختمان، محمود محمودزاده در خصوص مشارکت شرکت‌های خصوصی ایرانی در روند احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه موضوع تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌تر به امضای وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر مسکن سوریه رسید، با تاکید بر اینکه موضوع تفاهم‌نامه صدور خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی از شرکت‌های خصوصی ایرانی در کشوری دیگر است، گفت: موضوع تفاهم و تعامل ایران با سوریه در تفاهم اخیر، ریل‌گذاری در سه بخش صنعت ساختمان، حمل و نقل، و مطالعات و مشاوره برای حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی در سوریه است. معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه موضوع اصلی این تفاهم‌نامه مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی توسط بخش خصوصی ایران به سوریه است، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به منظور آنکه بتواند شرایط حضور شرکت‌های خصوصی صنعت ساختمان ایران و همچنین شرکت‌های حمل و نقلی ایرانی را در سوریه فراهم کند، با سوریه تفاهم‌نامه‌ای را به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات