بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای تهران-کرج-قزوین، قزوین-کرج و تهران-پاکدشت

بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای تهران-کرج-قزوین، قزوین-کرج و تهران-پاکدشت

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات