بازدید مهندس شیخی مدیر عامل تولید شازند از اورهال واحد 2

بازدید مهندس شیخی مدیر عامل تولید شازند از اورهال واحد 2

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات