برنامه‌های ویژه وزارت راه و شهرسازی برای توسعه دیپلماسی حمل‌ونقل/ ایران از بخت جغرافیایی در ترانزیت برخوردار است/ وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی حمل‌ونقل بین‌المللی کشور

برنامه‌های ویژه وزارت راه و شهرسازی برای توسعه دیپلماسی حمل‌ونقل/ ایران از بخت جغرافیایی در ترانزیت برخوردار است/ وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی حمل‌ونقل بین‌المللی کشور

آدم نژاد با بیان اینکه «وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های ویژه‌ای برای توسعه دیپلماسی حمل‌ونقل با حضور کلیه نقش آفرینان در بخش‌های دولتی و خصوصی دارد» گفت: در همین راستا موجدانه در تلاش هستیم با بهره‌گیری از همه فرصت‌ها به رفع موانع در فرصت‌های بین‌المللی به ویژه در ترانزیت بپردازیم و با استفاده از ظرفیت‌های فعلی و بسترسازی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آینده، حد اکثر چسبندگی بین موضوع تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی را فراهم کنیم. معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «نگاه وزارت راه و شهرسازی به موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان یک پیشران، ‌ توسعه روابط ترانزیتی است» گفت: این موافقتنامه به منزله درگاهی برای تقویت توافقات دو وچند جانبه با اعضای این اتحادیه جهت ایجاد فضایی برد-برد در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است. از این رو وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی امور حمل‌ونقل و ترانزیت در کشور و تنظیم ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات