جلسه بررسی و پیگیری پروژه تقاطع غیرهمسطح کنارگذر جنوبی بجنورد با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان ،مع...

جلسه بررسی و پیگیری پروژه تقاطع غیرهمسطح کنارگذر جنوبی بجنورد با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان ،مع...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات