دیدار اعضای شورای اسلامی شهرسنندج با رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دیدار اعضای شورای اسلامی شهرسنندج با رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اعضای شورای اسلامی شهرسنندج در این دیدار ضمن خیرمقدم و آرزوی توفیق و سربلندی برای آن ریاست اذعان داشتند:تعامل مراکزآموزشی از جمله دانشگاه ها با شورای شهر و شهرداری می تواند در برنامه‌ریزی و القای راه حل هایی من جمله:ترافیک،آلودگی هوا،فرهنگ شهروندی،نمای شهری،کارگاه‌های آموزشی،زیباسازی شهر و مدیریت شهری،دانشگاه‌ها باتوجه به ظریف هایی که دارا می باشد،می‌تواند نقش محوری را در حل و پیشبرد آن‌ها داشته باشد.


ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات