عملکرد فراتر از حد انتظار بازار کار کانادا

عملکرد فراتر از حد انتظار بازار کار کانادا

ماه گذشته بیش از ۳۴ هزار فرصت شغلی در کانادا ایجاد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات