یکصدوشصت وششمین جلسه شورای اسلامی تبریز

یکصدوشصت وششمین جلسه شورای اسلامی تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات