محروميت سيستان و بلوچستان را با «هم پيوندي» از ميان برداريم

محروميت سيستان و بلوچستان را با «هم پيوندي» از ميان برداريم

به گزارش ايمنا ، قدرت الله نوروزي در اين نامه خطاب به پيروز حناچي، رييس مجمع شهرداران كلانشهرها نوشته است: در بازديدي كه شخصاً به همراه جمعي از مديران شهرداري اصفهان از اين منطقه داشتم، مقرر شد با همراهي و هم جهتي نهادهاي مردمي اقدامات فوري براي كاهش تألمات ناشي از سيل انجام گيرد.

وي در ادامه اين نامه با تشريح اينكه بر اساس مشاهدات عيني، كارگروهي ويژه براي انجام فعاليت‌هاي لازم در اين منطقه در سه سطح كوتاه، ميان و بلند مدت تشكيل شد، آورده است: در اين كارگروه مقرر شد، فعاليت‌هاي كوتاه مدت براي تأمين نيازهاي اوليه از جمله پوشاك، خوراك، دارو و لوازم بهداشتي كه هم اكنون نيز با همت شهرداري و خيران اصفهاني در حال انجام است، انجام شود.

در نامه شهردار اصفهان آمده است: فعاليت‌هاي ميان مدت ناظر بر بازسازي خسارات تحميلي به امكانات زيرساختي از جمله معابر و خطوط مواصلاتي و اقدامات اصلاحي براي ايجاد پل‌ها و… است. در اين خصوص نيز معاونت عمران شهرداري اصفهان مأمور به تهيه گزارش و پيگيري موضوع است.

وي با بيان اينكه فعاليت‌هاي بلندمدت، متضمن برنامه هدفمند و فرآيند محور به منظور ارتقا سطح تاب آوري فرهنگي و اجتماعي زيستگاه‌هاي انساني در مناطق محروم بلوچستان است، خطاب به مجمع كلانشهرها نوشته است: در اين زمينه قصد داريم تا با اجراي طرح «هم پيوندي» با شهرهاي بلوچستان بتوانيم به صورت نمونه، يكي از نقاط محروم اين استان را با همياري و همكاري كنشگران مدني به سطحي از استاندارد فرهنگي و اجتماعي در دو بخش "فراسازه اي" يعني انجام اقداماتي همچون ايجاد فرهنگسراها، مراكز تفريحي و مراكز كارآفريني و بخش "فرارفتاري" مانند برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي به تناسب نياز برسانيم.

در پايان اين نامه آمده است: اعتقاد داريم اگر مجمع شهرداران كلانشهرهاي ايران در اجراي طرح «هم پيوندي» با شهرهاي بلوچستان هم ساز و هماهنگ شوند، مي‌توان 18 نقطه تعريف شده را با ظرفيت‌هاي موجود به سطحي از تاب آوري رساند تا ضمن كاهش آسيب‌هاي ناشي از محروميت‌هاي متعدد در اين استان، بتوانيم پايگاه‌هاي ميان فرهنگي را شكل داده كه اين امر خود باعث و باني محرك توسعه در ديگر نقاط محروم اين منطقه خواهد بود و اثرات آن تنها به زمان سيل محدود نخواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات