مالکان تاکسی های فرسوده نسبت به پیگیری نوسازی تاکسی خود اقدام کنند

مالکان تاکسی های فرسوده نسبت به پیگیری نوسازی تاکسی خود اقدام کنند

مالکان تاکسی های فرسوده نسبت به پیگیری نوسازی تاکسی خود اقدام کنند

بر اساس اعلام سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری مشهد؛ مالکان تاکسی های فرسوده در اسرع وقت نسبت به پیگیری فرایند نوسازی تاکسی خود اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بدینوسیله به اطلاع مالکین محترم تاکسی فرسوده می رساند؛ با توجه به اینکه در ایام پایانی سال، احتمال محدودیت در تخصیص خدمات توسط شرکت خودرو ساز یا سایر ارگان های ذیربط وجود دارد، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به پیگیری و تکمیل فرایند نوسازی تاکسی مربوطه اقدام نمایند.
بدیهی است در غیر اینصورت مسئولیت هر گونه تاخیر و تغییر در ارائه خدمات مذکور و اعمال مقررات توسط ارگان های نظارتی در سنوات آتی متوجه مالک محترم تاکسی خواهد بود.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات