صد و سیزدهمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز برگزار شد

صد و سیزدهمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه صد و سیزدهم کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز روز شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ ساعت ۱۳ به ریاست مازیار جهانبخشی و با حضور اعضای کمیسیون آقایان حسین حیدری،محمدرضا ایزدی، محمدجعفر فلسفی، اسکندر لطفعلی زاده و مهران باباپور،عبدالزهرا سنواتی برگزار شد.
در این جلسه آقایان نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، قضاوی زاده شهردار منطقه پنج به همراه معاونین ، خانم حمیداوی مدیر درآمد شهرداری به عنوان مدعوین کمیسیون حضور داشتند.
این کمیسیون با دستور کار بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شهرداری اهواز ( بودجه پیشنهادی شهرداری منطقه پنج)برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات