واگذاری پست های مدیریتی به بانوان متخصص و توانمند

واگذاری پست های مدیریتی به بانوان متخصص و توانمند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات