آموزش دانش آموزان شهرستان بافت در جهت مصرف بهینه آب

در راستای اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب، کارشناس امور آب شهرستان بافت با حضور در جمع دانش آموزان هنرستان دخترانه الزهرا به تشریح مباحث فصل دوم کتاب انسان و محیط زیست پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، قاسمی کارشناس منابع آب شهرستان بافت با حضور در جمع دانش آموزان هنرستان الزهرا به تشریح مباحث فصل دوم کتاب انسان و محیط زیست پرداخت. وی در خصوص میزان آب موجود در کره زمین و مقدار آب تجدیدپذیر، توزیع غیریکنواخت آب در مناطق مختلف جهان و ایران، مفهوم آب خاکستری، سبز و آبی، مفهوم آب مجازی و اهمیت آن در صنایع، مدیریت آبهای زیرزمینی و سطحی، متوسط بارندگی شهرستان و مفهوم سال آبی و همچنین تبعات برداشت بی رویه آب از منابع آب زیرزمینی مطالبی بیان نمود.

لازم به ذکر است نظرسنجی از دانش آموزان بیانگر این مطلب بود که برگزاری مستمر اینگونه جلسات آموزشی تأثیر بسزایی در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب دارد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات