اقدامات مهم بانک مسکن در ۱۲ماه گذشته

وی در تشریح اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: اولین و مهمترین اقدام انجام شده در این زمینه «افزایش سقف تسهیلات خرید و جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» است. وی همچنین «امکان اعطای تسهیلات مشارکت مدنی تا سقف ۸۰ درصد هزینه اجرای طرح» را از دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های بانک‌مسکن در بازه زمانی بهمن سال گذشته تا بهمن‌ماه امسال را برشمرد و توضیح داد: اعطای تسهیلات مشارکت مدنی جهت ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن فارغ از سقف‌های تسهیلاتی به ازای هر واحد و حداکثر به میزان ۸۰ درصد هزینه کل اجرای طرح (مشروط به عدم تجاوز از هزینه باقی‌مانده پروژه و همچنین کسب پیشرفت فیزیکی پروژه حداقل به میزان ۲۰ درصد) با رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده از جمله اعطای تسهیلات به سازندگان حرفه‌ای، رعایت الگوی مصرف و … در صورت تصویب در کمیته‌های اعتباری مدیریت‌های ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات