احیای سه رشته پهنه نگر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان

احیای سه رشته پهنه نگر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان


احیای سه رشته پهنه نگر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان


مهندس احمد خرم در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز:

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات