سالیانه به دویست مدرسه آموزش های محیط زیستی ارائه می شود

سالیانه به دویست مدرسه آموزش های محیط زیستی ارائه می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات