مالکان تاکسی های فرسوده نسبت به پیگیری نوسازی تاکسی خود اقدام کنند

مالکان تاکسی های فرسوده نسبت به پیگیری نوسازی تاکسی خود اقدام کنند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات