شانزدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی،سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شهری شورای شهر اهواز برگزار شد

شانزدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی،سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شهری شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه شانزدهم کمیسیون اقتصادی،سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شورای شهر اهواز روز یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ به ریاست اسکندر لطفعلی زاده و باحضور اعضای کمیسیون آقایان مازیار جهانبخشی ،فتح اله حاجتی، محمدجعفر فلسفی ، جاسم موسی پور ،محمدهادی قنوات و مهران باباپور برگزار شد.
در این جلسه آقای کمایی مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به عنوان مدعو کمیسیون حضور داشتند.
این کمیسیون با دستور کار ۱) ارائه گزارش توسط مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی ۲) بررسی اساسنامه سازمان در خصوص عدم برگزاری فراخوان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات