۷۲۰کیلومتر بزرگراه احداث کردیم/ پایان نقشه آمریکا برای خاورمیانه

۷۲۰کیلومتر بزرگراه احداث کردیم/ پایان نقشه آمریکا برای خاورمیانه

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف استکبار جهانی به زانو درآوردن ایران است، گفت: نقشه آمریکا برای خاورمیانه بزرگ تمام شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات