تداخلات حریم شهر صدرا با "منطقه حفاظت‌شده بمو" به‌نفع محدوده پارک ملی مرتفع شود/ استعلام مجدد عرصه و حریم مسیل‌ها و رودخانه‌های متداخل با محدوده و حریم شهر

تداخلات حریم شهر صدرا با "منطقه حفاظت‌شده بمو" به‌نفع محدوده پارک ملی مرتفع شود/ استعلام مجدد عرصه و حریم مسیل‌ها و رودخانه‌های متداخل با محدوده و حریم شهر

۱- با عنایت به تداخل بخش‌هایی از محدوده و حریم شهر با آخرین محدوده اصلاحی «پارک ملی بمو» اصلاحات بشرح زیر در اسناد طرح اعمال شود: ۳- پیرو مصوبه مورخ هشتم تیرماه ۱۳۸۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص اراضی ۵۰۰ هکتاری در غرب شهر، با تثبیت اراضی مذکور با اعمال اصلاحات زیر در محدوده شهر موافقت می‌شود: ۸- سند پهنه بندی حریم شهر در انطباق با دستورالعمل مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر اصلاح شود: ۱ - ۱۲- در پهنه تراکمی موسوم به «مجتمع کم» با نصاب تفکیک ۱۸۰۰ مترمربع، با ۳۰ درصد سطح اشغال و ۱۲۰ درصد تراکم با واحدپذیری ۱۶ واحد اعمال شود. ۲ - ۱۲- در پهنه تراکمی «تک خانواری» با نصاب تفکیک ۲۰۰ تا ۳۸۵ مترمربع، با ۶۰ درصد سطح اشغال و ۱۲۰ درصد تراکم با واحدپذیری ۱ واحد اعمال شود. ۱۳- همسو با مصوبه مورخ ۱۶مهرماه ۱۳۹۷شورای‌عالی شهرسازی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات