در قالب یک پایان نامه بررسی شد: تاثیر باران اسیدی بر خاک های سیمانی

به گزارش اخبار ساختمان، صابر فریادیان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک در پایان نامه خود به بررسی «تاثیر باران اسیدی بر رفتارمکانیکی خاک تثبیت شده با سیمان» پرداخت. هدف اصلی در پژوهش حاضر مطالعه و بررسی تاثیر شستشوی اسید بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک تثبیت شده با سیمان است. در نمونه‌های تثبیت شده با ۴ درصد آهک افزایش pH کمترین تاثیر ممکن در افزایش مقاومت فشاری را داشته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات