جلسه پروژه ایستگاه پمپاژ و تأسیسات آبرسانی به کرمان

در جلسه روز یکشنبه 20 بهمن ماه با حضور معاون طرح و توسعه در خصوص اجرای طرح و پروژه ایستگاه پمپاژ کرمان بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، یکشنبه 20 بهمن ماه با حضور مهندس امیری معاون طرح و توسعه، مجری پروژه ایستگاه پمپاژ کرمان و تأسیسات آبرسانی به کرمان همچنین مدیرعامل و عوامل پیمانکار و مشاور پروژه ایستگاه پمپاژ جلسه ای در خصوص موضوعات مربوط به طرح و اجرای پروژه مذکور در محل دفتر معاونت طرح و توسعه برگزار گردید.

این جلسه ابتدا با صحبت های مجری پروژه حول موضوعات بنیادین پروژه و تعلل پیمانکار در عملیات اجرایی طبق برنامه زمان بندی آغاز شد. سپس پیمانکار پروژه نیز ضمن تشکر بابت تشکیل چنین جلساتی و تشکر از مجری پروژه جهت فعالیتهای مستمر برای رفع و رجوع مشکلات اداری، درخواست تأمین منابع مالی پروژه را داشت. در پایان نیز معاون طرح و توسعه با تأکید بر اینکه قلب طرح آبرسانی به کرمان ایستگاه پمپاژ کرمان است مسائل مربوط به نقشه راه پروژه را به پیمانکار گوشزد کرد و دستور مقتضی جهت پیشبرد اهداف پروژه را صادر نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات