سهم بالای بخش ساختمان از حوادث کار

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با ابراز تاسف از اینکه در صورت بروز حادثه کارفرما یا پیمانکار فقط دیه می‌دهد، گفت: متاسفانه برای کارفرمایان هیچ جریمه‌ای در نظر گرفته نشده زیرا جان انسان‌ها به ویژه اگر کارگر باشند برایشان اهمیت ندارد. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی داریم که در آنها هر دو ماه یک کارگر جان خود را از دست می‌دهد، گفت: این درحالی است که کارفرما حتی یک ساعت هم بازداشت نشده درحالیکه مقصر اصلی است. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اعلام اینکه اکنون داربست‌های ساختمانی به هیچ عنوان ایمن نیست، گفت: همین داربست در خارج از کشور به اندازه‌ای امنیت دارد که اگر کارگر بخواهد خودش را به صورت عمدی هم پرت کند، به لحاظ شرایط ایمنی امکان‌پذیر نیست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات