پنل تخصصی با عنوان «چشم انداز حوزه‌های شهری، عمرانی و ساختمانی سال ۱۳۹۹»

اجلاس سازندگان و طراحان تهران پنل تخصصی با عنوان «چشم انداز حوزه‌های شهری، عمرانی و ساختمانی سال ۱۳۹۹»دیروز برگزار شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات