بیش از ۶۱ درصد در طرح اقدام ملی واجد شرایط شناخته شدند

بیش از ۶۱ درصد در طرح اقدام ملی واجد شرایط شناخته شدند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۶۱ درصد در طرح اقدام ملی واجد شرایط شناخته شدند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات