اولویت وزارت راه وشهرسازی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است

اولویت وزارت راه وشهرسازی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است

کفاش در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: مجموعه وزارت راه و شهرسازی علیرغم تمامی کمبودها، کاستی‌ها و فشارهای اقتصادی که بر کشور تحمیل شده، بدون معطلی و با اعتبارات مورد نظر سعی در تکمیل پروژه‌ها داشته و این روند کماکان ادامه خواهد یافت. معاون حقوقی، امور مجلس و استانها وزارت راه وشهرسازی در ادامه بیان داشت: مجموعه وزارت راه و شهرسازی علیرغم تمامی کمبودها، کاستی‌ها و فشارهای اقتصادی که بر کشور تحمیل شده، بدون معطلی و با اعتبارات مورد نظر سعی در تکمیل پروژه‌ها داشته و این روند کماکان ادامه خواهد یافت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات