مصائب زندگی در بافت قدیمی شهرکرد

محمد بخشی یکی از شهروندان ساکن در بافت ناکارآمد شهرکرد گفت: این منطقه از خیابان‌های قدیمی شهرکرد است، اما تاکنون پیشرفتی در توسعه نداشته و اگر احداث ساختمانی صورت گرفته توسط اهالی بوده است. این شهروند شهرکردی تصریح کرد: این منطقه موجب ایجاد شغل‌های ناهنجار شده و این موارد من و خانواده‌ام را نگران کرده که افراد شریف و محترم بسیاری در این مناطق زندگی می‌کند، اما باید خشک و تر با هم بسوزد. رفیعی یکی دیگر از شهروندان دیگر ساکن در بافت ناکارآمد شهرکرد می‌گوید: جوانی دارای تحصیلات دانشگاهی هستم و اکنون شغل مناسبی دارم، اما به خاطر تصور نادرست دیگر شهروندان در مورد این منطقه هرگز به کسی نمی‌گویم در این منطقه زندگی می‌کنم تا تصور آنان در مورد من و خانواده‌ام تغییر نکند. صفری تصریح کرد: اگر تسهیلات بافت فرسوده به این منطقه اختصاص می‌یافت، می‌توانستم ماهانه اقساط آن را پرداخت کنم و در حال حاضر این ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات