بشنوید | ترافیک سنگین در محورهای چالوس و تهران-کرج-قزوین/ترافیک نیمه‌سنگین در محور قزوین-کرج-تهران/الزام رانندگان برای به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی در سفرهای برون‌شهری

بشنوید | ترافیک سنگین در محورهای چالوس و تهران-کرج-قزوین/ترافیک نیمه‌سنگین در محور قزوین-کرج-تهران/الزام رانندگان برای به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی در سفرهای برون‌شهری

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات