رفتار رانندگان مهمترین عامل در بروز تخلف عبور از چراغ راهنمایی است

رفتار رانندگان مهمترین عامل در بروز تخلف عبور از چراغ راهنمایی است

به گزارش شهریار، اصغر آدی بیگ با اشاره به ممنوعیت هرگونه توقف در میادین طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، اظهار کرد: توجه نکردن به چراغ زرد و یا سرعت زیاد هنگام رسیدن به تقاطع بخصوص در تقاطع های هوشمند ( SCATS ) علت اصلی وقوع تخلف توقف در حریم یلوباکس است.

او ادامه داد: طراحی تقاطع های هوشمند (SCATS) به گونه ای است که موجب عدم تطابق زمان ایستادن خودرو در چهارراه با حجم ترافیک می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز عنوان کرد: اگر رانندگان سرعت مجاز را رعایت نکنند در هنگام ورود به حریم تقاطع با چراغ قرمز مواجه می شوند که موجب اعمال قانون و ایجاد گره های ترافیکی برای تمامی مسیرها می شود.

او افزود: توصیه ما به تمامی رانندگان، عدم توقف در حریم یلوباکس به هر دلیل و عنوان است و هرچند چراغ زرد قبل از ورود به حریم به منزله چراغ قرمز است و باید پشت خط ایست توقف کنیم، اما پس از ورود به حریم هر چه سریعتر باید از این حریم خارج شویم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات