اقدام شهرداری مشهد در ساماندهی جاده حسن آباد کمک به بخش صنعت و قابل ...

اقدام شهرداری مشهد در ساماندهی جاده حسن آباد کمک به بخش صنعت و قابل ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات