در ششمين روز از دهه مبارك فجر/ 15 پروژه برقرساني ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق استان كردستان ،محمد امين حريقي مدير توزيع برق شهرستان ديواندره درحاشيه افتتاح همزمان اين پروژه ها، درمحل پروژه برقرساني به شهرك تازه احداث زاگرس اين شهرستان گفت : تبديل 5233 مترشبكه سيمي به كابل خودنگهداردرروستاهاي نساره و رشيدآباد و 828 متر درشهرك شهداء ، اصلاح وبهينه سازي 7 دستگاه پست هوايي ،نصب 400 دستگاه چراغ گازي درنقاط مختلف روستايي ، احداث 3000مترشبكه فشارضعيف جهت متقاضيان متفرقه شهري وروستايي ، برقرساني به 5 دكل ايرانسل واصلاح 270 فقره انشعاب مشتركان اين شهرستان با اعتباري را بالغ بر 27 ميليارد و463 ميليون ريال جزو پروژه هايي است كه بمناسبت دهه فجربه بهره برداري رسيده است .
حريقي در ادامه اذعان داشت: اين شهرستان داراي80 هزار نفر جمعيت و187 روستا ميباشد كه تمامي روستاهاي آن از نعمت برق برخوردارهستند ودرحال حاضر 33 هزارمشترك شهري وروستايي تحت پوشش توزيع برق اين شهرستان قراردارند كه هدف ازاجراي اين پروژه ها ظرفيت سازي براي تامين برق متقاضيان ومشتركان جديد وافزايش قابليت اطمينان وپايداري شبكه ميباشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات