ایجاد کلینیک ارزیابی پروژه‌های آینده نگاری در پژوهشگاه نیرو

اداره نشر علم و پایش آینده نگاری پژوهشگاه نیرو به منظور سنجش میزان انحراف و میزان رعایت استانداردهای علمی و محتوای در پروژه‌های آینده‌نگاری، نسبت به ایجاد کلینیک ارزیابی پروژه‌های آینده‌نگاری اقدام نموده است.
این اداره طی برگزاری جلسات منظم آموزشی و پایش فرصت‌ها و چالش‌های آینده و نهایتا ارائه جهت‌دهی به کارهای پژوهشی، با اجرای منظم کلینیک ارزیابی، پروژه‌های انجام شده و یا در حال انجام در حوزه آینده‌نگاری را بررسی و میزان انحراف آن‌ها از استانداردهای علمی و محتوایی را تایید و مشاوره‌های لازم را به مدیران و مجریان پروژه‌ها ارائه می‌نماید.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات