تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد تصویب شد/ مجوز شورای شهر برای خرید ۸۶ ...

تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد تصویب شد/ مجوز شورای شهر برای خرید ۸۶ ...

تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد تصویب شد/ مجوز شورای شهر برای خرید ۸۶ دستگاه اتوبوس صادر شد

از سوی شورای اسلامی شهر مشهد، تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، درهشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد ابتدا لایحه تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری دردستورکار قرارگرفت و پس از بحث و بررسی به تصویب شورای شهر رسید.
انتقال محل دفن زباله شماره یک و کارخانه تولید کمپوست
در ادامه لایحه انتقال محل دفن زباله شماره یک و کارخانه تولید کمپوست در دستور کارقرارگرفت و پس از تصویب شهرداری مشهد مکلف شد، با توجه به غیر استاندارد بودن محل دفن زباله در مرکز شماره یک( جاده قدیم نیشابور)، حل مشکلات و بهبود شرایط زیست محیطی در محدوده این مرکز و انتقال مرکز مزبور و کارخانه کمپوست مرتبط با آن به محدوده میامی، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی انتقال مجموعه یاد شده به همراه تجزیه و تحلیل هزینه ای در بودجه سنواتی سال ۹۹ پیش بینی و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
به کارگیری بانوان آتش نشان در سازمان آتش نشانی
لایحه به کارگیری بانوان آتش نشان در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یکی دیگر از دستورات جلسه هشتادوپنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد بود که پس از تصویب به شهرداری مشهد اجازه داده شد نسبت به استفاده از خدمات تعداد هشتاد نفر از بانوان دارای حداقل ۳ سال ( تا حال حاضر) سابقه همکاری داوطلبی با سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد پس از احراز صلاحیت های فنی و تخصصی، با استفاده از روش های ممکن در بکارگیری نیروی انسانی اقدام نماید.
مجوز خرید ۸۶ دستگاه اتوبوس دیزل شهری اسکانیا
در ادامه این جلسه لایحه خرید ۸۶ دستگاه اتوبوس دیزل شهری اسکانیا در دستورکار قرارگرفت و پس از تصویب به شهرداری مشهد اجازه‌ داده شد، در راستای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نسبت به خرید ۸۶ دستگاه اتوبوس دیزل شهری اسکانیا ،یورو ۴ و مجهز به فیلتر DPFبه قیمت هر دستگاه، ۱۶ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۲۷۵ هزارریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، مطابق با مشخصات فنی و پیش‌نویس قرارداد پیوست اقدام نماید.
همچنین درادامه جلسه علنی امروز شورای شهرمشهد اساسنامه شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض و تغییر عنوان به شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد دردستورکارقرارگرفته وتصویب شد.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات