بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از نحوه خدمات رسانی به شهروندان در روزهای برفی

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از نحوه خدمات رسانی به شهروندان در روزهای برفی

به روایت تصویر ؛
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از نحوه خدمات رسانی به شهروندان در روزهای برفی
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از نحوه خدمات رسانی به شهروندان در روزهای برفی
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات