پروازهای مهرآباد با تاخیر انجام می‌شود

پروازهای مهرآباد با تاخیر انجام می‌شود

با توجه به برودت هوا ویخ زدگی سطوح پروازی کلیه پروازهای صبحگاهی در مهرآباد با تاخیر و در هلدینگ پرواز هستند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات