مهندسی تخریب چیست؟

اگر ساختمانی که قرار است تخریب گردد توسط ساختمان‌های دیگری احاطه شده باشد اهمیت این موضوع دو چندان می‌شود. تخریب عملیاتی بسیار مهیج از فرایند ساخت و ساز است و می‌توان گفت تخریب پروسه‌ی از بین بردن یک ساختمان با روش‌های از پیش برنامه ریزی شده و کنترل شده با در نظر گرفتن جرم سازه، مصالح آن، شرایط آب و هوایی و علم فیزیک است که توسط افراد متخصص و ماهر اجرا می‌گردد. کارشناسان و متخصصان جنبه‌های مختلف یک سازه مانند مصالح ساختمانی، روش ساخت، شرایط محیطی، زهکشی، ترافیکی و هم چنین موقعیت ساختمان‌های مجاور را آنالیزکرده و با توجه به این موارد چگونگی و نحوه‌ی تخریب ساختمان مشخص می‌شود. با توجه به همه‌ی موارد فوق، کارشناسان تخریب نحوه‌ی انجام کار را آنالیز کرده و تجهیزات مورد نظر برای این عملیات را برآورد می‌کنند. اگر چه انفجار بسیار جذاب، جالب و مهیج است اما بهتر است بدانید تنها برای یک ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات