بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از بیمارستان های شهر و نظارت بر بازگشایی معابر منتهی به بیمارستان ها

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از بیمارستان های شهر و نظارت بر بازگشایی معابر منتهی به بیمارستان ها

به روایت تصویر ؛
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از بیمارستان های شهر و نظارت بر بازگشایی معابر منتهی به بیمارستان ها
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از بیمارستان های شهر و نظارت بر بازگشایی معابر منتهی به بیمارستان ها
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات