بشنوید | ترافیک سنگین در محور هراز /ترافیک نیمه سنگین در محور کرج - چالوس/محورشهداد- مهبندان، مسدود/ ادامه بارش برف در محورهای شمالی و غربی کشور

بشنوید | ترافیک سنگین در محور هراز /ترافیک نیمه سنگین در محور کرج - چالوس/محورشهداد- مهبندان، مسدود/ ادامه بارش برف در محورهای شمالی و غربی کشور

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات