برنامه ریزی برای اجرای مبحث ۲۲ در استان کردستان

برنامه ریزی برای اجرای مبحث ۲۲ در استان کردستان


برنامه ریزی برای اجرای مبحث ۲۲ در استان کردستان

باحضور نمایندگان سازمان، دفتر فنی استانداری، راه و شهرسازی و شهرداری؛ مهمترین محورهای مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان، در این نشست مهندس فریبرز خلیل اللهی رئیس سازمان دکتر قناعت عضو شورای مرکزی درباره تسهیل در امور و اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، بومی سازی این مبحث، ارائه پیشنهاد ها و راهکارها در این رابطه، با هدف اجرایی نمودن این مبحث  سخن گفتند.
در این نشست بر همکاری و هماهنگی دفتر فنی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، و شهرداری سنندج با سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات