بازگشایی موقت آزادراه تهران - شمال

بازگشایی موقت آزادراه تهران - شمال

فاز یک آزادراه تهران شمال ظهر امروز به صورت آزمایشی بازگشایی خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات