نقش مسکن در رشد اقتصادی بدون نفت

رشد تولید ساختمان‌های مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازهای بوده است که رشد منفی تولید ساختمانهای دولتی (ناشی از کاهش حقیقی طرح‌های عمرانی) را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به‌طور نسبتا قابل توجهی افزایش داده است. در بخش «ساختمان» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه‌دوم سال ۱۳۹۷ و برخی شاخصهای مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه‌اول سال ۱۳۹۸ نشاندهنده رشد مثبت و نسبتا قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات