نرخ پیشنهادی دولت برای عوارض قطعه یک آزادراه تهران-شمال

نرخ پیشنهادی دولت برای عوارض قطعه یک آزادراه تهران-شمال

فتاح از نرخ پیشنهادی دولت برای تعیین عوارض عبور از قطعه یک آزادراه تهران-شمال خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات