معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تاکید کرد: لزوم رعایت ضوابط ارتفاع پذیری ساختمان‌ها

وی گفت: بر اساس آنچه در طرح بازنگری شهر اصفهان برای محدوده‌های تاریخی ابلاغ و تبصره‌ای که در دفترچه ضوابط و مقررات اعلام شده مبنی بر اینکه چنانچه محدوده‌هایی یا ابنیه‌ای در فرآیند نوسازی و بهسازی توسط میراث فرهنگی شناسایی شود، این امکان وجود دارد که از طریق کمیسیون ماده پنج موضوع تاریخی‌بودن آن محدوده را داشته باشیم؛ چنانچه یک پلاک مسکونی در عرصه ابنیه تاریخی یا پلاک ستاره دار واجد ارزش معماری نباشد، دارای کاربری و کد ارتفاعی تعریف شده و مشخص خواهد بود که به استناد آن، منطقه می‌تواند اقدام به صدور پروانه ساختمانی کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات