برگزاری مسابقه ویژه دبیران آموزش و پرورش استان قزوین با محتوای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، در اجرای طرح سواد آبی سال جاری در استان قزوین، علاوه بر مسابقات در نظر گرفته شده ویژه دانش آموزان در قالب گام مشارکتی، آزمونی هم ویژه دبیران درس انسان ومحیط زیست در نظر گرفته شده است.

با توجه به جایگاه ویژه و مهم دبیران ارجمند در افزایش تاثیرگذاری آموزش های کتاب انسان و محیط زیست بر روی دانش آموزان، در چارچوب فعالیت های مشارکتی طرح و با رویکرد حمایت و تقویت آموزش های ارائه شده در قالب کارگاه های برگزار شده طرح ارتقای سواد آبی، اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین با همکاری شرکت آب منطقه ای استان و مشاور طرح (مهندسین مشاور آبانگاه) برگزاری مسابقه آنلاین ویژه کلیه دبیران گروه های زمین شناسی و انسان و محیط زیست را در دستور کار قرار داده است.

این مسابقه در قالب آزمون و بصورت آنلاین برگزار می شود و منبع اصلی طراحی سوالات در آن، متن بسته پشتیبان دانش افزای ویژه دبیران است که توسط شرکت آب منطقه ای قزوین و بر اساس اطلاعات و چالش های آب استان و برنامه مواجهه صحیح با سیلاب تدوین شده و در اختیار آموزش و پرورش استان قرار گرفته است. علاوه بر تهیه محتوا، با هدف افزایش ضریب نفوذ و تاثیرگذاری آزمون در میان دبیران و حضور گسترده تر آنان در برنامه های مشارکتی در کنار فراهم آمدن بستر تقدیر از دبیران برتر، شرکت آب منطقه ای در خصوص تقدیر از افراد برگزیده نیز حضور فعال خواهد داشت.

یکی از گام های اساسی در طرح ارتقای سواد آبی، جلب مشارکت دانش آموزان در اجرای برنامه های آموزشی طرح می باشد و برگزاری این مسابقه موجب تقویت خلاقانه این گام و ایجاد مشارکت حداکثری دبیران نیز خواهد گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات