دور خیز بازار میلگرد برای رشد قیمت

دور خیز بازار میلگرد برای رشد قیمت

www.BanaNews.irبا توجه به اینکه از چهارشنبه هفته گذشته به دنبال رشد قیمت دلار، بازار آهن خود را برای رشد تقاضا در روز یکشنبه در بورس کالا آغاز کرده، دیروز نرخ میلگرد در بازار رشد کرد، اما برخلاف میلگرد، تیرآهن سایز ۲۰، ۱۵ هزار تومان و تیرآهن ۲۰ و ۲۴ به ترتیب ۴ و ۶ هزار تومان ارزان شدند.

    نظرات