نقش دفاتر در آگاهی بخشی شهروندان و استفاده از خدمات مهندسین

نقش دفاتر در آگاهی بخشی شهروندان و استفاده از خدمات مهندسین

مدیر دفتر نمایندگی میبد اظهار کرد:دفاتر طراحی به دلیل ارتباط نزدیک با مالک نسبت به تشریح ضرورت استفاده از خدمات مهندسین در رشته های مختلف و مزایای این امر برای مالکین اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان-دفتر نمایندگی  میبد، محمدحسین صباغی در بازدید ازیکی از دفاترطراحی در میبد با اشاره به اینکه طراحی صحیح  موجب ارتقاء این سرمایه گذاری بلند مدت در حوزه ساخت و ساز است گفت: مالکین در صورت آگاهی و اطلاع از این موضوع، قطعاً هزینه های خود را در حوزه ساخت و ساز مدیریت خواهند نمود و با استفاده از خدمات مهندسین در رشته های هفتگانه ورعایت اصول ایمنی ، ساختمان با کیفیت و مناسب تری خواهند داشت.
صباغی تأکید کرد: دفاتر طراحی با فرهنگ سازی، موارد و مشکلات ساخت و ساز در حوزه طراحی را ارزیابی نموده و با راهنمایی وآگاهی بخشی به شهروندان به نحوی با مردم ارتباط برقرار نمایند که مورد اعتماد مردم باشند.
وی افزود : دفاتر طراحی به نوعی ویترین سازمان هستند که با کیفیت کار خوب می توانند رضایت شهروندان از مجموعه خدمات مهندسی و فعالیتهای نظام مهندسی را رقم بزنند چرا که مردم به دنبال خدمات مناسب هستند.
در ادامه ، کریمان مسئول این دفتر ،عدم صدور و ثبت تغییرات پروانه دفاتر طراحی را از مشکلات اصلی دفاتر طراحی عنوان نمود وخواستار راهکاری برای ارجاع کار متناسب با تقاضای دفاتر و تأثیر کمتر شرایط سهمیه بندی شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات