بررسی وضعیت ظاهری و فنی تاکسی ها در راستای استقبال از بهار۹۹

بررسی وضعیت ظاهری و فنی تاکسی ها در راستای استقبال از بهار۹۹

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات