کارگران ثابت کردند که برای خدمت به مردم و شهر از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

کارگران ثابت کردند که برای خدمت به مردم و شهر از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

محمدحسن علیپور عضو شورای اسلامی شهر با اشاره به زحمات شبانه روزی کارگران خدمات رسان شهرداری رشت در روزهای برفی اظهار داشت:
کارگران ثابت کردند که برای خدمت به مردم و شهر از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.
کارگران ثابت کردند که برای خدمت به مردم و شهر از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.
محمدحسن علیپور عضو شورای اسلامی شهر با اشاره به زحمات شبانه روزی کارگران خدمات رسان شهرداری رشت در روزهای برفی اظهار داشت:کارگران ثابت کردند که برای خدمت به مردم و شهر از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.
وی با با بیان اینکه عادلانه نیست که زحمات این قشر زحمت کش بدون حق و حقوق باشد اذعان داشت:کارگران تمام توان خود را گذاشتند که برف را به کام مردم شیرین کنند و امروز باید گوشی شنوا برای دغدغه هایشان داشته باشیم.
عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت ضمن تشکر از تلاش های شهردار و مدیران مربوطه در برف اخیر عنوان کرد:پیگیری و پرداخت حق و حقوق کارگران شهرداری باید در اولویت باشد چرا که تحت هیچ شرایطی نمی توان زحمات این عزیزان را نادیده گرفت.
وی افزود:شهردار رشت،مدیران مناطق و سازمان ها باید در کنار هم باشند تا مطالبات به حق کارگران پرداخت شود و آرامش به زندگی آنها بازگردد.
علیپور در ادامه با اشاره به وضعیت کارگران حوزه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری رشت اذعان داشت:از ریاست سازمان انتظار داریم که در اسرع وقت و با رایزنی هام لازم با پیمانکاران مربوطه در پرداخت حقوق کارگران اقدامات لازم را صورت دهند و در صورت عدم همکاری پیمانکاران،اخطارهای لازم به آنها داده شود.
این عضو شورا خاطرنشان کرد:هیچ کوتاهی در پرداخت مطالبات کارگران قابل توجیه نیست،این قشر زحمت کش با کمترین امکانات کار می کنند و انتظار دارند که صدایشان را بشنویم و حق واقعیشان را پرداخت کنیم.
وی با با بیان اینکه عادلانه نیست که زحمات این قشر زحمت کش بدون حق و حقوق باشد اذعان داشت:کارگران تمام توان خود را گذاشتند که برف را به کام مردم شیرین کنند و امروز باید گوشی شنوا برای دغدغه هایشان داشته باشیم.
عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت ضمن تشکر از تلاش های شهردار و مدیران مربوطه در برف اخیر عنوان کرد:پیگیری و پرداخت حق و حقوق کارگران شهرداری باید در اولویت باشد چرا که تحت هیچ شرایطی نمی توان زحمات این عزیزان را نادیده گرفت.
وی افزود:شهردار رشت،مدیران مناطق و سازمان ها باید در کنار هم باشند تا مطالبات به حق کارگران پرداخت شود و آرامش به زندگی آنها بازگردد.
علیپور در ادامه با اشاره به وضعیت کارگران حوزه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری رشت اذعان داشت:از ریاست سازمان انتظار داریم که در اسرع وقت و با رایزنی هام لازم با پیمانکاران مربوطه در پرداخت حقوق کارگران اقدامات لازم را صورت دهند و در صورت عدم همکاری پیمانکاران،اخطارهای لازم به آنها داده شود.
این عضو شورا خاطرنشان کرد:هیچ کوتاهی در پرداخت مطالبات کارگران قابل توجیه نیست،این قشر زحمت کش با کمترین امکانات کار می کنند و انتظار دارند که صدایشان را بشنویم و حق واقعیشان را پرداخت کنیم.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات