خطر سرخوردگی در طرح تامین مسکن

این در حالی است که دولت از ابتدا اعلام کرد به منظور پرهیز از انجام ساخت وسازهای فاقد متقاضی، مشابه وضعیتی که در برخی از پروژه‌های مسکن مهر تجربه شد ابتدا مخاطبان واجد شرایط و متقاضیان این طرح و همچنین تعداد آنها در مناطق مختلف شناسایی شده و سپس متناسب با تعداد متقاضیان طرح اقدام ملی در قالب پروژه‌های مسکونی استارت می‌خورد. کارشناسان توصیه می‌کنند برای جلوگیری از ایجاد سرخوردگی در متقاضیان و ثبت‌نام‌کننده‌ها، بهتر است متولی مسکن عملیات ساخت بخشی از این پروژه‌ها را به سرعت شروع کند تا متقاضیان بتوانند نمود عملیاتی این طرح را از هم‌اکنون و بدون فاصله از زمان تکمیل فرآیند ثبت‌نام و پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی مشاهده کنند.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات